Ügyfélszolgálat
Szerszám tanácsadás
munkanapokon
8-16 óráig: 


Telefon:

06-20-3528484 
vagy
írjon nekünk!
Tisztelt Ügyfeleink! 2024.05.21-05.24-ig a telefonos ügyfélszolgálat, a szállítás és áruátvétel szünetelni fog! Kérjük rendeléseiket ennek megfelelően ütemezzék. Köszönjük megértésüket és türelmüket.

Adatkezelési szabályzat

A KI A SZABADBA Kft. a sorjazo.hu weboldal üzemeltetőjének Adatkezelési Szabályzata

 

A sorjazo.hu Adatkezelési Szabályzat azzal a céllal jött létre, hogy tájékoztassa a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználót a Szolgáltatás nyújtása során általa megadott adatok gyűjtési módjáról és azok felhasználásáról.

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó automatikusan elfogadja jelen Adatkezelési Szabályzatot, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatásnak regisztrált tagja-e vagy sem.

A Szolgáltató fenntartja Adatkezelési Szabályzatának előzetes bejelentés nélküli, bármikori változtatási jogát. A változásokat a Szolgáltató közzéteszi az sorjazo.hu weboldalon és jól látható helyen megjelöli az Adatkezelési Szabályzat mindenkori hatályosságát.

 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Az adatkezelő neve: KI A SZABADBA Kft. (továbbiakban: „sorjazo.hu” vagy Szolgáltató)

Az adatkezelő címe: 1133 Budapest, Kárpát u. 31 5/17

Az adatkezelő adószáma: 22618076-2-41

Az adatkezelő cégjegyzék száma: 01-09-936016

Kibocsájtó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Elérhetőség: e-mail cím: s z e r s z a m @ i m b u s z . h u

Kereskedelmi tevékenység engedélyezésének nyilvántartási száma: XIII/11018/2013/B

A Szolgáltatás üzemeltetési partnere (tárhely üzemeltetés): Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

A Szolgáltató adatvédelmi felelőse: Kolluder Krisztián (elérhetősége azonos a Szolgáltató elérhetőségével)

Az adatkezelés megnevezése: az oldalon megtekinthető és megvásárolható termékek megrendelőjének mint regisztráció nélküli felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatok kezelése a felhasználók tájékozott és kifejezett nyilatkozata alapján.

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

2. A SZOLGÁLTATÓ TITOKTARTÁSA

Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek a jelen szabályzatban foglaltakon túl csak a Felhasználó kérése vagy hozzájárulása esetén adja át, illetve akkor, ha a Felhasználó adatainak szolgáltatása a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége.

3. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

3.1. Személyes adatok kezelése a Szolgáltatás kapcsán

3.1.1. A Szolgáltatásra történő jelentkezés során (megrendelés, ajánlatkérés) a Szolgáltatás használatakor a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kéri a Felhasználótól:

Regisztráció nélküli vásárlás esetén:

A szolgáltatás és kézbesítés nyújtásához szükséges minimum adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, telefonszám, cím, szállítási név és cím.

Nem kötelezően megadandó adatok: Cégnév, adószám, fax és irányítószám.

Cégek részére történő vásárlás esetén: Kapcsolattartó neve, Cégnév (számlázási név), adószám, székhely vagy bejelentett telephely címe, számlázási cím.

3.1.2. Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a fentiekben megadott személyes adatait az adatkezelés céljának megfelelően kezelje.

3.2. Különleges adatok kezelése a Szolgáltatás kapcsán

3.2.1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint különleges adat a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

3.2.2. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a Szolgáltatás nyújtása során ilyen adat megadását kötelezően nem kéri. A Felhasználónak számos mezőben (pl. üzenet) további lehetősége van arra, hogy különleges adatot is megadjon magáról. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy nem tudja befolyásolni vagy felügyelni, hogy ez utóbbi mezőkben, illetve módokon különleges adatot megadtak-e, és azokat a Szolgáltató nem kezeli különleges adatot tartalmazó mezőként.

4. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK ÉS AZOK IDŐTARTAMA

4.1. A Szolgáltató a Felhasználóról a fentiek szerint megadott személyes adatokat kezeli, az alább meghatározott célok és időtartam szerint.

4.2. A Szolgáltató célja, hogy a vásárlás során a törvényi előírások szerint és a szolgáltatás minőségének folyamatos és megfelelő minőség melletti kiszolgálást szem előtt tartva a legjobb szolgáltatást nyújthassa a vásárlás során, illetve a vásárlás utáni árú átadása, ügyfélkezelése, garanciális ügyintézések kezelése, panaszkezelés és ügyfélszolgálati kapcsolattartás esetére a kapcsolatfelvétel fenntartását biztosítsa, valamint, hogy a vásárló gyakorolhassa a vásárlástól való elállás jogát!

4.3. Az adatkezelés célja, hogy a regisztrált felhasználók és vásárlók részére az oldalon megtekinthető és megvásárolható termékeket a feltételek szerint kézbesíteni lehessen és a megvásárolt terméket valamint a számlát, garanciajegyet, egyéb feltételeket és szükséges dokumentumokat a vásárló rendelkezésére lehessen bocsátani.   

4.4. Szolgáltató a felmerülő jogviták megoldásának elősegítése és az ilyen jogvitákban saját megfelelő eljárásának igazolása, vagy a Felhasználóval szembeni saját kártérítési igényének alátámasztása végett is jogosult a szükséges mértékben felhasználni a Felhasználó fentiek szerinti adatait.

4.5. Szolgáltató a szerződés megszűnése miatt törlendő adatokat, valamint a nyilvánosság számára törölt adatokat e célból a törlés időpontját megelőzően felmerült jogvita vagy kártérítési igény hiányában is jogosult a törléstől számított további 12 hónapig biztonsági mentésben megőrizni, és ha ezen időtartam alatt jogvita vagy kártérítési igény merül fel, azokat az előző mondatban meghatározottak szerint felhasználni.

4.6. A Szolgáltatás működéséhez a Szolgáltató a böngésző útján a Felhasználó számítógépén egy adatban eltároltatja, hogy a Felhasználó egy adott kapcsolat (session) alatt már sikeresen igazolta az azonosságát (session cookie tárolása böngészőben). Kijelentkezéskor a cookie automatikusan törlésre kerül, valamint automatikusan érvénytelenné válik. Cookie letiltása esetén a Szolgáltatás a fenti funkció hiánya miatt nem vehető igénybe. Fontos tudni, hogy a Felhasználó gépén elhelyezett cookie önmagában nem alkalmas a Felhasználó azonosítására, a Szolgáltató csupán a Felhasználó böngészőjét (számítógépét) azonosítja. A gépet használó személy azonosítására ez az azonosító nem alkalmas és nem használható.

4.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre a Szerződés hatálya alatt Szolgáltató jogosult hírlevelet küldeni, amelyben az üzemeltetési célú értesítéseken kívül jogosult reklám üzeneteket is elhelyezni. A Felhasználó az ilyen reklám üzenetek (elektronikus hirdetések) küldéséhez a Szolgáltatás nyújtása fejében hozzájárulását adja, valamint tudomásul veszi, hogy e hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása a Szerződés felmondásának minősül.

4.8. A jelen pontokban megfogalmazottakon felül a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során az alábbi – a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas - adatokat gyűjti automatikusan:

- a Szolgáltatást elérő számítógép IP címe,

- telepített böngészőjének típusa,

- a Szolgáltatás igénybevételének kezdési és fejezési időpontja,

- a letöltött fő- és aloldalak száma,

- az egyes aloldalakra vonatkozó információk,

- a Felhasználó országára vonatkozó információk,

- Google-ra vonatkozó információk, ha a Felhasználó a Google-ból érkezett.

4.9. A jelen pontokban a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas adatokat a Szolgáltató anonimizálva felhasználja a Szolgáltatás menedzseléséhez, üzemeltetéséhez, további fejlesztéséhez, belső üzleti statisztikák készítéséhez vagy megoszthatja harmadik féllel annak érdekében, hogy a felhasználók számára lényeges tartalmat és hirdetéseket biztosíthasson.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, ADATOK KÜLFÖLDRE TOVÁBBÍTÁSA

5.1. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak olyan mértékben továbbítja másnak, amilyen mértékben a szolgáltatás igénybevétele indokolttá teszi (például: futárszolgálat részére a kézbesítési név, cím és telefonszám)

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás esetleges átruházása esetén a Szerződés átruházásával együtt az átvevő harmadik fél egy az egyben megkapja az összes felhasználói személyes adatokat is. Az átvevő harmadik fél azonban a személyes adatok kezelésének feltételét továbbra is a Szerződés és a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint köteles biztosítani.

5.2. A Szolgáltató külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

5.3. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak akkor és olyan terjedelemben továbbítja külföldre, amennyiben a Szolgáltatást a Felhasználó külföldről veszi igénybe.

5.4. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul adatainak Magyarországra történő transzferálásához és feldolgozásához.

 

6. A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSA, AZ ADATOK TÖRLÉSE ÉS HELYESBÍTÉSE

6.1. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait kezeli, a Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint saját maga elvégezheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló kérelmét a Szolgáltató adatvédelmi felelősének juttathatja el. Ha a Felhasználó valamely személyes adatának helyesbítésére vagy törlésére a Szolgáltatás útján nincsen mód, azt Szolgáltató adatvédelmi felelősétől kérheti a szerszam [kukac] imbusz.hu email címen.

6.2. A Szolgáltató a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül elektronikus levélben adja meg. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a Felhasználó az adott évben ilyen tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató a tájékoztatási kérelem teljesítését előzetes költségtérítéshez kötheti.

6.3. Amennyiben a tájékoztatás megadását törvény korlátozza, a Szolgáltató a kért felvilágosítást megtagadhatja, melynek során a Felhasználóval köteles közölni a felvilágosítás megtagadásának indokát.

6.4. Szolgáltató a jelen szabályzatban rögzítettek kivétellel a Szerződés megszűnésével együtt véglegesen törli a Felhasználó személyes adatait, de az üzembiztonsági célból szükséges biztonsági mentésekből a személyes adatok csak a mentési rend szerint kerülnek törlésre, illetve a már törölt személyes adatok helyreállítására is csak üzembiztonsági célból kerülhet sor vagy 30 napon belül a Felhasználó írásbeli kérésére.

6.5. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait törli, ha

- kezelése jogellenes;

- az érintett kéri;

- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- Felhasználói feltételek alapján,

- azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

6.6. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A törlést a Szolgáltató költségmentesen végzi.

6.7. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel, szerződéses kötelezettségek teljesítése végett a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza, a kért törlés teljesítése nem feltétlenül jelenti az adat teljeskörű megsemmisítését, a továbbiakban azonban az adat csak a törlést kizáró jogcím szerint használható fel.

7. SAJÁT TARTALOM KÖZZÉTÉTELE

A Felhasználó személyes és különleges adatait az oldalon nem teheti közzé! Bár a Szolgáltató megtesz minden tőle telhető biztonsági intézkedést a Felhasználó adatainak jogosulatlan személyek általi hozzáférése ellen, a Felhasználónak tudomásul kell vennie, hogy semmilyen biztonsági intézkedés nem tökéletes vagy áthatolhatatlan. A Szolgáltató nem tudja, és nem garantálja, és nem vállal felelősséget, hogy a Felhasználó személyes adatai melyet a weboldalon keresztül elküld, nem kerül illetéktelen személyek által megtekintésre.

A Felhasználó egyetért azzal, hogy tilos a weboldalon:

- feltölteni, elküldeni, átküldeni, megosztani, tárolni, vagy egyéb más módon hozzáférhetővé tenni bármely olyan tartalmat, amely valószínűsíthetően káros, fenyegető, törvénytelen, rágalmazó, felbujtó hatású, sértő, gyalázkodó, zaklató, vulgáris, közönséges, obszcén, hamis, gyűlöletet keltő, fajilag, etnikailag vagy egyéb más módon kifogásolható;

- megszemélyesíteni bármilyen más személyt, aki nem saját maga, hamis állítást közölni vagy egyéb hamis színben tűntetni fel magát, az életkorával vagy másokhoz fűződő kapcsolatával kapcsolatban;

- feltölteni, közzétenni, elküldeni, átküldeni, e-mailezni, vagy egyéb más módon elérhetővé tenni kéretlen vagy felhatalmazás nélküli hirdetést, promóciós anyagot, „Junk mailt”, „Spam-et”, lánclevelet, piramis sémát, vagy egyéb más kérelmezést;

- feltölteni, közzétenni, elküldeni, átküldeni, e-mailezni, vagy egyéb más módon elérhetővé tenni bármilyen anyagot, mely vírust, vagy olyan számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmaz, mely zavarhatja, félbeszakíthatja, megsemmisítheti, vagy korlátozhatja bármilyen számítógépes szoftver vagy hardver vagy telekommunikációs eszköz funkcionális működését;

- megfélemlíteni vagy zaklatni másokat;

- megjeleníteni pornográf vagy bármilyen kifejezetten szexuális tartalmú anyagot;

- feltölteni, közzétenni, elküldeni, átküldeni, tárolni vagy egyéb más módon elérhetővé tenni olyan tartalmat, mely bátorít vagy biztosít információt bűntényhez, sérelemhez vagy támadáshoz, megsérti harmadik személy bármilyen jogát, vagy amely bármi más módon kötelezettséget támaszt vagy megsérti bármely helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényt;

- feltölteni, közzétenni, elküldeni, átküldeni, tárolni vagy egyéb más módon nyilvánosságra hozni a weboldalon harmadik személy bármilyen magán jellegű információit, úgy mint (a teljesség igénye nélkül) elérhetőségi címét, telefonszámát, email címét, adószámát, bankkártya számait és egyéb más személyi azonosításra alkalmas információját;

- kérelmezni más Felhasználók személyes információit, személyes azonosításra alkalmas információit, adatait, jelszavát;

- használni bármiféle robotot, vagy egyéb más automatikus eszközt, vagy manuális folyamatot arra, hogy monitorozza vagy kimásolja a weboldalt vagy annak bármely tartalmát, a Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül;

- használni bármilyen eszközt, szoftvert, rutint, elkerülő módszert mellyel magakadályozza, gátolja, vagy megpróbálja megakadályozni, gátolni a Szolgáltatás megfelelő működését;

- olyan cselekvést végrehajtani, amely ésszerűtlen, aránytalanul nagy megterhelést jelent a Szolgáltató rendszerében és infrastruktúrájában.

8. A SZOLGÁLTATÁSRÓL MÁS (HARMADIK FÉL) SZOLGÁLTATÁSÁRA MUTATÓ LINKEK

A Szolgáltatás tartalmazhat más weboldalakra vagy harmadik fél szolgáltatásra mutató linkeket. A Szolgáltató nem felelős ezen oldalak adatkezelési politikájáért vagy adatkezelési gyakorlatáért. A Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata kizárólag a Szolgáltatással összefüggő adatok és információk gyűjtésére terjed ki.

9. HARMADIK FÉL HIRDETÉSEI

9.1. A weboldalon megjelenő hirdetéseket a Szolgáltató vagy a Szolgáltató valamely hirdetési partnere (Harmadik fél) szolgáltatja. A Szolgáltató hirdetési partnere elhelyezhet cookie-kat vagy „action tag”-eket („single pixel gifts” vagy „web bacons”) a Felhasználó számítógépén a hirdetésének hatékonyságának mérésére, illetve a személyre szabott hirdetési tartalom miatt. Ebben az esetben Harmadik fél automatikusan megszerzi a Felhasználó számítógépének IP címét és a hirdetési szerver információt adhat arról, hogy a Felhasználó vagy más személy, aki a Felhasználó számítógépét használja, mely hirdetéseket láthatta, és mely hirdetésekre kattintott.

9.2. Jelen Adatkezelési Szabályzat a Szolgáltató cookie használatát határozza meg, de nem határozza meg más hirdetési partner cookie használatát. A Szolgáltató nem hozza tudomására Harmadik Hirdető Fél számára a Felhasználó kapcsolati és elérhetőségi információit, hacsak a Felhasználó saját maga nem osztja meg azokat Harmadik Hirdető Féllel.

10. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLY ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TILTAKOZÁSI JOGA

10.1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Szolgáltató vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

10.2. A Felhasználó tiltakozását a Szolgáltató adatvédelmi felelősének juttathatja el.

10.3. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt elektronikus levélben tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szolgáltató az adatkezelést megszünteti. A Szolgáltató a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10.4. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatónak a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

11. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAINAK BÍRÓSÁGI ÉRVÉNYESÍTÉSE

11.1. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság az illetékes.

11.2. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő (Szolgáltató) köteles bizonyítani.

11.3. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az 1992. évi LXIII. törvény 16/A. § (4) bekezdésében meghatározott személy által kért adat kiadására kötelezi.

12. A FELHASZNÁLÓ KÜLÖN NYILATKOZATA

A Felhasználó kijelenti, hogy az adatszolgáltatása önkéntesen történt, őt a jelen szabályzat keretei között a Szolgáltató egyértelműen és részletesen tájékoztatta az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, mely tájékoztatás kiterjedt az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

2017-11-05

 

Noga sorjázó szerszámok, pengék, markolatok és kiegészítők forgalmazása - sorjazo.hu Copyright © 2013 - 2024 KI A SZABADBA KFT. Minden jog fenntartva.